Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale (n<=100).
Sa se inlocuiasca fiecare element al vectorului cu suma cifrelor cu aceeasi paritate ca si indicele elementului. Indexarea elementelor incepe de la 1.
Se vor scrie si folosi functii recursive pentru:
- citirea vectorului
- afisarea vectorului
- calculul sumei cifrelor de o anumita paritate
- inlocuirea ceruta
Exemplu: Pentru datele de mai jos
7
223 435 6667 24 55 662 122
Sirul rezultat este
3 4 7 6 10 14 1#include <iostream>
using namespace std;

void citire(int A[], int n)
{
  if(n>0)
  {
    citire(A,n-1);
    cin>>A[n];
  }
}

int sumcifp(int n, int p)
{
  if(n==0) return 0;
  else if(n%2==p) return sumcifp(n/10,p)+n%10;
     else return sumcifp(n/10,p);
}

void inlocuire(int A[], int n)
{
  if(n>0)
  {
    inlocuire(A,n-1);
    A[n]=sumcifp(A[n],n%2);
  }
}

void afisare(int A[], int n)
{
  if(n>0)
  {
    afisare(A,n-1);
    cout<<A[n]<<" ";
  }
}

int main()
{
  int A[101],n;
  cin>>n;
  citire(A,n);
  inlocuire(A,n);
  afisare(A,n);
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian