Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se stearga din fiecare element al unui vector toate aparitiile cifrei maxime. Se vor folosi functii recursive pentru urmatoarele prelucrari:
- citirea elementelor vectorului
- determinarea cifrei maxime a unui numar
- stergerea tuturor aparitiilor unei cifre dintr-un numar
- parcurgerea vectorului si modificarea elementelor conform cerintei
- afisarea vectorului
Ex: 7
37 443 13 160 31 11 140
se vor afisa valorile: 3 3 1 10 1 0 10

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int cmax(int n)
{
	if(n<=9) return n;
	else if(cmax(n/10)>n%10) return cmax(n/10);
	     else return n%10;
}

int delcif(int n, int c)
{
	if(n==0) return 0;
	else if(n%10==c) return delcif(n/10,c);
	     else return delcif(n/10,c)*10+n%10;
}

void s(int a[100], int n)
{
	if(n>0)
	{
		s(a,n-1);
		a[n]=delcif(a[n],cmax(a[n]));
	}
}

void citire(int a[100], int n)
{
	if(n>0)
	{
		citire(a,n-1);
		fin>>a[n];
	}
}

void afis(int a[100], int n)
{
	if(n>0)
	{
		afis(a,n-1);
		fout<<a[n]<<" ";
	}
}

int main()
{
	int a[100],n;
	fin>>n;
	citire(a,n);
	s(a,n);
	afis(a,n);
    fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian