Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n (n<=20). Afisati un desen format din caracterul * ca in exemplul de mai jos. Se vor folosi exclusiv subprograme recursive.
Exemplu:
Pentru n=3 se afiseaza
    *
  ***
*****
  ***
    *

#include <iostream>
using namespace std;

void linie(int n, char c)
{
  if(n>0)
  {
    linie(n-1,c);
    cout<<c;
  }
}

void sus(int n, int r)
{
  if(r<=n)
  {
    linie(n-r,' ');
    linie(2*r-1,'*');
    cout<<endl;
    sus(n,r+1);
  }
}

void jos(int n, int r)
{
  if(r<=n)
  {
    jos(n,r+1);
    linie(n-r+1,' ');
    linie(2*r-1,'*');
    cout<<endl;
  }
}

int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  sus(n,1);
  jos(n-1,1);
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian