Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sortare cu metoda selectiei (metoda elevului) - implementare recursiva (tabloul este indexat incepand cu 0)

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

void elev_rec(int a[], int n, int i, int j)
{
  if(i<n-1)
  {
    if(a[i]>a[j]) {int aux=a[i]; a[i]=a[j]; a[j]=aux;}
    if(j<n-1) elev_rec(a,n,i,j+1);
    else elev_rec(a,n,i+1,i+2);
  }
}

int main()
{
  int a[100],n;
  is>>n;
  for(int i=0;i<n;i++)
    is>>a[i];
  elev_rec(a,n,0,1);
  for(int i=0;i<n;i++)
    os<<a[i]<<" ";
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian