Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se calculeze recursiv suma
1/1 + 2/2 + 3/3 + 5/4 + 8/5 + ... + fib(n)/n
unde fib(n) este al n-lea termen din sirul lui Fibonacci.

#include<iostream.h>

using namespace std;

int fib(int n)
{ if(n==1 || n==2) return 1;
  else return fib(n-1)+fib(n-2);
}

float suma(int n)
{ if (n==0) return 0;
  else return suma(n-1) + (float)fib(n)/n;
}

int main()
{
    cout<<suma(5);
    system("pause");;
    return 0;
}  

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian