Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale folosind o functie recursiva. Sa se calculeze suma tuturor cifrelor din care sunt formate elementele vectorului folosind doar functii recursive.

#include<iostream>

using namespace std;
int n, a[100];
void citire(int a[100], int n)
{
	if(n>0)
	{ citire(a,n-1);
	  cin>>a[n];
	}
}

int sumacif(int n)
{
	if(n==0) return 0;
	else return n%10+sumacif(n/10);
}

int suma(int a[100], int n)
{
	if(n==0) return 0;
	else return
		suma(a,n-1)+sumacif(a[n]);
}

int main()
{
	cin>>n;
	citire(a,n);
	cout<<suma(a,n);
	return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian