Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se da o matrice patratica cu n linii si n coloane. Aceasta se imparte in 4 emisfere prin intermediul diagonalei principale si a celei secundare. Sa se scrie o functie recursiva prin care sa se afle procentul pe care il reprezinta numarul de 0-uri din numarul total de cifre din emisfera estica.
ex.:
n=5
21 12 34 17 22
14 22 12 33 44
51 26 78 90 10
12 44 56 89 52
17 81 45 57 21
Numerele din emisfera estica sunt 90, 10, 44, 52.
Se va afisa 25%.

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

float proc0(int a[100][100], int n, int i, int j, int nz, int nc)
{
  int x;
  if(i==n) return 100.0*nz/nc;
  else
  {
    if(a[i][j]==0) {nz++; nc++;}
    else
    {
      x=a[i][j];
      while(x>0)
      {
        if(x%10==0) nz++;
        nc++;
        x=x/10;
      }
    }
    if(j!=n) return proc0(a,n,i,j+1,nz,nc);//merge indreapta pe linie
    else if(i<(n+1)/2) return proc0(a,n,i+1,n+1-i,nz,nc);//merge in dreapta diag. sec
       else return proc0(a,n,i+1,i+2,nz,nc); //merge in dreapta siag. princ. 
  }  
}

int main()
{
  int n,i,j,a[100][100];
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
    for(j=1;j<=n;j++)
      fin>>a[i][j];
  fout<<proc0(a,n,2,n,0,0)<<"%";
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian