Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector cu n elemente numere naturale. Afisati elementele care sunt numere factoriale.
Se vor folosi functii recursive pentru toate prelucrarile necesare.
Ex: 6
1 3 7 6 24 100
se vor afsa numerele 1 6 24

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("r.in");
ofstream fout("r.out");

int ok(int x, int n)
{
   if(x==1) return 1;
   else if(x%n!=0) return 0;
        else return ok(x/n, n+1);
}


void citire(int n, int a[100])
{
	if(n>0)
	{
		citire(n-1,a);
		fin>>a[n];
	}
}

void afis(int n, int a[100])
{
	if(n>0)
	{
		afis(n-1,a);
		if(ok(a[n],2)) fout<<a[n]<<" ";
	}
}

int main()
{
	int n,a[100];
	fin>>n;
	citire(n,a);
	afis(n,a);
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian