Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Implementati in mod recursiv algoritmul de sortare prin insertie.

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

void sort(int a[100], int n)
{
	if(n>1)
	{
		sort(a,n-1);
		int i=n,aux;
		while(a[i]<a[i-1] && i>1) 
		{ aux=a[i];
		  a[i]=a[i-1];
		  a[i-1]=aux;
		  i--;
		}
	}
}

int main()
{
	int a[100], n,i;
	fin>>n;
	for(i=1;i<=n;i++) fin>>a[i];
	sort(a,n);
	for(i=1;i<=n;i++) fout<<a[i]<<" ";
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian