Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n. Sa se descompuna ca suma de puteri crescatoare ale lui 2. Se vor folosi doar prelucrari/calcule realizate cu ajutorul functiilor implementate recursiv.
Exemplu: Pentru n=84 va afisa 4 16 64 (84 se descompune ca 4+16+64)

#include <iostream>
using namespace std;

unsigned int pm2(int n, unsigned int p)
{
  if(p*2>n) return p;
  else return pm2(n,p*2);
}

void puteri2(int n)
{
  if(n>0)
  {
    unsigned int p=pm2(n,1);
    puteri2(n-p);
    cout<<p<<" ";
  }
}

int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  puteri2(n);
  return 0;
}

sau

#include <iostream>
using namespace std;

void puteri2(int n, int p)
{
	if(n>0)
	{
		if(n%2==1)
			cout<<p<<" ";
		puteri2(n/2,p*2);
	}
}

int main()
{
	int n;
	cin>>n;
	puteri2(n,1);
	return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian