Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Scrieti o functie recursiva cu numele cifre care primeste prin parametrul n un numar natual si furnizeaza:
- prin parametrul p numarul format cu cifrele pare ale lui n,
- prin parametrul i numarul format cu cifrele impare ale lui n.
Exemplu:
In urma apelului cifre(4536597,p,i); variabila p va fi egala cu 46, iar i cu 53597.

void cifre(int n, int &p, int &i)
{
  if(n<=9) if(n%2==0) { p=n; i=0; }
       else { p=0; i=n; }
  else
  {
    cifre(n/10,p,i);
    if(n%2==0) p=p*10+n%10;
    else i=i*10+n%10;
  }
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian