Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n si apoi un vector a cu n elemente naturale. Inlocuiti in vectorul a elementul care apare de cele mai multe ori cu suma primelor doua cifre ale sale.
Se vor scrie si folosi functii recursive pentru urmatoarele operatii:
- citirea celor n elemente ale vectorului a
- afisare celor n elemente ale vectorului a
- calculul sumei primelor doua cifre ale unui numar natural
- determinarea numarului de aparitii ale unei valori intr-un vector
- determinarea elementului cel mai frecvent intalnit in vector
- parcugerea vectorului si inlocuirea ceruta
Exemplu:
date.in
7
3700 544 130 544 3700 544 130
date.out
3700 9 130 9 3700 9 130
(544 apare de numar maxim de ori si e inlocuit cu suma primelor doua cifre ale sale, adica cu 9)

#include <fstream>
using namespace std;

ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

void citire(int a[], int n) //citeste elementele vectorului 
{
  if(n>0)
  {
    citire(a,n-1);
    is>>a[n];
  }
}

void afisare(int a[], int n) //afiseaza elementele vectorului 
{
  if(n>0)
  {
    afisare(a,n-1);
    os<<" "<<a[n];
  }
}

int sc(int n)//calculeaza suma primelor doua cifre ale lui n
{
  if(n<100) return n/10+n%10;
  else return sc(n/10);
}

int ap(int a[],int n,int x)//determina de cate ori apare x in vectorul a cu n elemente 
{
  if(n==0) return 0;
  else if(a[n]==x) return 1+ap(a,n-1,x);
  else return ap(a,n-1,x);
}

int maxim(int a[],int n)//determina elementul care apare de cele mai multe ori in a
{
  if(n==0) return 0;
  else {
    int m=maxim(a,n-1);
    if(ap(a,n,a[n])>ap(a,n,m)) return a[n];
    else return m;
  }
}

void schimba(int a[],int n,int m)//schimba in a elementele care sunt egale cu m cu suma cifrelor lor
{
  if(n>0)
  {
    schimba(a,n-1,m);
    if(a[n]==m) a[n]=sc(a[n]);
  }
}

int main()
{
  int a[100],n;
  is>>n;
  citire(a,n);
  schimba(a,n,maxim(a,n));
  afisare(a,n);
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian