Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Descompuneti un numar natural n ca suma de termeni din sirul lui Fibonacci. Scrieti functii recursive pentru toate prelucrarile necesare.
Ex: 80 se descompune ca 55+21+3+1

#include <iostream>
using namespace std;

int fibo(int n, int x, int y)
{
  if(x+y>n) return y;
  else return fibo(n,y,x+y);
}

void desc(int n)
{
  if(n>0)
  {
    int f=fibo(n,0,1);
    cout<<f<<" ";
    desc(n-f);
  }
}

int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  desc(n);
  return 0;
}

sau (varianta ineficienta)

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int fib(int n)
{
	if(n==0 || n==1) return 1;
	else return fib(n-1)+fib(n-2);
}

int fibm(int i, int n)
{
	if(fib(i)>n) return fib(i-1);
	else return fibm(i+1,n);
}

void gen(int n)
{
	if(n>0)
	{
		int f=fibm(1,n);
		fout<<f<<" ";
		gen(n-f);
	}
}

int main()
{
	int n;
	fin>>n;
	gen(n);
	fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian