Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n si apoi un vector a cu n elemente naturale. Stergeti din vectorul a toate aparitiile elementului minim
Se vor scrie si folosi functii recursive pentru urmatoarele operatii:
- citirea celor n elemente ale vectorului a
- afisare celor n elemente ale vectorului a
- gasirea elementului minim al vectorului
- stergerea elementului de la o pozitie i dintr-un vector
- stergerea tuturor aparitiilor elementului minim
Exemplu:
date.in
8
1 2 3 1 5 6 1 8
date.out
2 3 5 6 8
(1 este elementul minim si este sters de 3 ori)

#include <fstream>
using namespace std;

ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

void citire(int a[], int n) // citeste elementele vectorului
{
  if(n>0)
  {
    citire(a,n-1);
    is>>a[n];
  }
}

void afisare(int a[], int n) //afiseaza elementele vectorului
{
  if(n>0)
  {
    afisare(a,n-1);
    os<<a[n]<<" ";
  }
}

int minim(int a[],int n) //returneaza minimul din vector
{
  if(n==1) return a[1];
  else return min(a[n],minim(a,n-1));
}

void del(int a[], int &n, int i) //sterge pozitia i
{
	if(i==n) n--;
	else
	{ a[i]=a[i+1];
	 del(a,n,i+1);
	}
}

void delmin(int a[], int &n, int i, int min) //sterge toate aparitiile elementului minim
{
  if(i<=n)
    if(a[i]==min)
    {
      del(a,n,i);
      delmin(a,n,i,min);
    }
    else delmin(a,n,i+1,min);
}

int main()
{
  int a[100],n;
  is>>n;
  citire(a,n);
  delmin(a,n,1,minim(a,n));
  afisare(a,n);
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian