Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
a) Scrieti o functie recursiva cifra cu doi parametri n si c unde n e numar natural, iar c este o cifra si care returneaza de cate ori apare cifra c printre cifrele numarului n.
b) Scrieti o functie recursiva cifre cu trei parametri a, n si c unde a e un vector cu cel mult 100 de elemente numere naturale, n e numar natural reprezentand numarul de elemente din vectorul a, iar c este o cifra si care returneaza de cate ori apare cifra c in total in cele n numere din vectorul a (va folosi functia cifra).
c) Se citeste un numar n si un vector a cu n elemente numere naturale. Folosind functia cifre determinati si afisati cifrele care apar de un numar maxim de ori in numerele din vectorul a.
Exemplu: n=6, a={7, 9, 373, 127, 733, 661} => 3 7

#include <iostream>
using namespace std;

int cifra(int n, int c)
{
  if(n<10) return n==c;
  else if(n%10==c) return 1+cifra(n/10,c);
     else return cifra(n/10,c);
}

int cifre(int a[], int n, int c)
{
  if(n==0) return 0;
  else return cifre(a,n-1,c)+cifra(a[n],c);
}

int main()
{
  int n,a[101],c,map=0;
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cin>>a[i];
  for(c=0;c<=9;c++)
    if(cifre(a,n,c)>map) map=cifre(a,n,c);
  for(c=0;c<=9;c++)
    if(cifre(a,n,c)==map) cout<<c<<" ";
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian