Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector a cu n elemente numere naturale. Sa se calculeze elementul maxim din vector. Se va folosi o functie recursiva pentru citire si una recursiva pentru determinarea elementului maxim.


#include<iostream>

using namespace std;

int max(int a[100], int i, int j)
{
  if(i==j) return a[i];
  else { int m=(i+j)/2;
      int m1=max(a,i,m);
      int m2=max(a,m+1,j);
      if(m1<m2) return m2;
      else return m1; 
     }
}

void citire(int a[100], int n)
{
   if(n>0) { citire(a,n-1);
        cin>>a[n];
       } 
}

void afis(int a[100],int n)
{
   if(n>0) { afis(a,n-1);
        cout<<a[n]<<" ";
        } 
}

int main()
{
  int n,a[100];
  cin>>n;
  citire(a,n);
  afis(a,n);
  cout<<max(a,1,n);
  system("pause");
  return 0;
}


29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian