Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se calculeze recursiv de cate ori apare o valoare intreaga x intr-un vector a cu n elemente intregi.

#include<iostream>

using namespace std;

int a[100],n,x;

int nrap(int n, int x)
{
  if(n==0) return 0;
  else if(a[n]==x) return 1+nrap(n-1,x);
     else return nrap(n-1,x);    
}

int main()
{
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
  cin>>x;
  cout<<nrap(n,x);
  system("pause");
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian