Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se scrie o functie recursiva cu 2 parametri siruri de caractere care sa determine daca sunt anagrame (sunt compuse din aceleasi litere, in alta ordine).

#include<iostream.h>
#include<string.h>

int anagrame(char a[20], char b[20])
{ char *p;
  if(strlen(a)!=strlen(b)) return 0;
  else if(strcmp(a,b)==0) return 1;
	else if(strchr(b,a[0])==0) return 0;
	   else
	   { p=strchr(b,a[0]);
	    strcpy(a,a+1);
	    strcpy(p,p+1);
	    return anagrame(a,b);
	   }

}
void main()
{
  cout<<anagrame("adina", "diana");
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian