Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Citirea si afisarea unei matrici folosind functii recursive.

#include <iostream>
using namespace std;

void citire(int A[][101], int n, int m, int i, int j)
{
  if(i<=n)
  {
    cin>>A[i][j];
    if(j<m) citire(A,n,m,i,j+1);
    else citire(A,n,m,i+1,1);
  }
}

void afisare(int A[][101], int n, int m, int i, int j)
{
  if(i<=n)
  {
    cout<<A[i][j]<<" ";
    if(j<m) afisare(A,n,m,i,j+1);
    else
    {
      cout<<endl;
      afisare(A,n,m,i+1,1);
    }
  }
}

int main()
{
  int A[101][101],n,m;
  cin>>n>>m;
  citire(A,n,m,1,1);
  afisare(A,n,m,1,1);
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian