Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector a cu n elemente numere intregi. Construiti un vector b care sa contina elementele distincte din vectorul a. Toate prelucrarile vor fi realizate folosind functii recursive.

#include<fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

void citire(int a[100], int n)
{
	if(n>0)
	{
		citire(a,n-1);
		fin>>a[n];
	}
}

void afis(int a[100], int n)
{
	if(n>0)
	{
		afis(a,n-1);
		fout<<a[n]<<" ";
	}
}

int cauta(int a[100], int n, int k)
{
	if(n==0) return 0;
	else if(a[n]==k) return 1;
	     else return cauta(a,n-1,k);
}

void distict(int a[100], int n, int b[100], int &k)
{
	if(n>0)
	{
		distict(a,n-1,b,k);
		if(!cauta(b,k,a[n]))
		{
			k++;
			b[k]=a[n];
		}
	}
}

int main()
{
	int a[100],b[100],k=0, n;
	fin>>n;
	citire(a,n);
	distict(a,n,b,k);
	afis(b,k);
        fin.close();
	fout.close();
	return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian