Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n si apoi un tablou a cu n elemente naturale. Inlocuiti fiecare element din tablou cu cel mai apropiat numar palindrom si afisati tabloul astfel obtinut.
Se vor scrie si folosi functii recursive pentru urmatoarele operatii:
- citirea celor n elemente ale tabloului a
- afisare celor n elemente ale tabloului a
- calculul rasturnatului unui numar natural
- calcularea celui mai mic palindrom mai mare sau egal cu n
- calcularea celui mai mare palindrom mai mic sau egal cu n
- parcurgerea tabloului si efectuarea modificarii cerute
Exemplu:
n=5
elementele tabloului a: 45 306 118 12 3113
rezultatul va fi: 44 303 121 11 3113

#include <fstream>
using namespace std;
ifstream is("date.in");
ofstream os("date.out");

void citire(int a[], int n) //citeste elementele tabloului
{
  if(n>0)
  {
    citire(a,n-1);
    is>>a[n];
  }
}

void afisare(int a[], int n) //afiseaza elementele tabloului
{
  if(n>0)
  {
    afisare(a,n-1);
    os<<" "<<a[n];
  }
}

int rast(int n, int r) //returneaza rasturnatul lui n
{
  if(n==0) return r;
  else return rast(n/10,r*10+n%10);
}

int pal_sus(int n) //returneaza cel mai mic palindrom mai mare sau egal cu n
{
  if(rast(n,0)==n) return n;
  else return pal_sus(n+1);
}

int pal_jos(int n) //returneaza cel mai mare palindrom mai mic sau egal cu n
{
  if(rast(n,0)==n) return n;
  else return pal_jos(n-1);
}

void schimba(int a[],int n)//parcurge tabloul si modifica elementele conform cerintei
{
  if(n>0)
  {
    schimba(a,n-1);
    if(pal_sus(a[n])-a[n]<a[n]-pal_jos(a[n])) a[n]=pal_sus(a[n]);
    else a[n]=pal_jos(a[n]);
  }
}

int main()
{
  int n, a[100];
  is>>n;
  citire(a,n);
  schimba(a,n);
  afisare(a,n);
  is.close();
  os.close();
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian