Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Subiect-admitere-2014-iulie-informatica - Subiectul I - b)

//VARIANTA 1 - cu parcurgerea cifrelor de la 0 la 9
int cifra(int n, int X[])
{
  int cmax,apmax=0;//cifra ceruta si nr. max. de numere in care apare
  for(int c=0;c<=9;c++) //pentru fiecare cifra
  {
    int k=0;//contor pentru numarul de numere in care apare
    for(int i=1;i<=n;i++)//parcurg vectorul
      {
        int y=X[i];//copie a lui X[i]
        while(y>0)//descompun pe y in cifre
        {
          if(y%10==c)
          {
            k++;//a aparut
            y=0;//ca sa nu numere decat o data pt fiecare numar
          }
          y=y/10;
        }
      }
    if(k>apmax)//cifra apare de mai multe ori
    {
      apmax=k;//retin numarul de aparitii
      cmax=c;//retin cifra
    }
  }
  return cmax;//returnez cifra
}

//VARIANTA 2 - cu vectori de frecventa si caracteristic
int cifravf(int n, int X[])//cu vectori de frecventa si caracteristic
{
  int cmax,apmax=0;//cifra ceruta si nr. max. de numere in care apare
  int F[10]={0};//frecventa cifrelor
  for(int i=1;i<=n;i++)//parcurg vectorul X
    {
      int C[10]={0};//vector caracteristic 1 apare, 0 nu
      int y=X[i];//copie a lui X[i]
      while(y>0)//descompun pe y in cifre
      {
        C[y%10]=1;//retin 1 la cele care apar
        y=y/10;
      }
      for(int c=0;c<=9;c++)
        F[c]=F[c]+C[c];//adun 1 corespunzator cifrelor care au 1 in C
    }
   for(int c=0;c<=9;c++)//parcurg cifrele
    if(F[c]>apmax)//cifra apare de mai multe ori
    {
      apmax=F[c];//retin numarul de aparitii
      cmax=c;//retin cifra
    }
  return cmax;//returnez cifra
}

//VARIANTA 3 -cu parcurgerea cifrelor de la 0 la 9 si functie de verificare a aparitiei

int apare(int n, int c)//1 daca cifra c apare in n, 0 altfel
{
  while(n>0)//descompun numarul in cifre
  {
    if(n%10==c) return 1;//am gasit cifra
    n=n/10;
  }
  return 0;//cifra nu apare
}

int cifraf(int n, int X[])
{
  int cmax,apmax=0;//cifra ceruta si nr. max. de numere in care apare
  for(int c=0;c<=9;c++) //pentru fiecare cifra
  {
    int k=0;//contor pentru numarul de numere in care apare
    for(int i=1;i<=n;i++)//parcurg vectorul
      if(apare(X[i],c)) k++;//daca apare maresc contorul
    if(k>apmax)//cifra apare de mai multe ori
    {
      apmax=k;//retin numarul de aparitii
      cmax=c;//retin cifra
    }
  }
  return cmax;//returnez cifra
}


23 iun 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian