Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Subiect-admitere-2013-iulie-informatica - Subiectul III

#include <iostream>
using namespace std;

struct pereche { int nr, ap;};//structura pentru vectorul Y
//contine valoarea nr si ap e numarul de aparitii

void citire(int a[], int &n)//citeste pana cand se da 0
{
  n=0;//initial sunt 0 elemente in a
  int x;
  cin>>x;//citesc o valoare
  while(x!=0)//cat timp e nenula
  {
    a[++n]=x;//o adaug la sirul a
    cin>>x;//citesc alta valoare
  }
}

void afisare( pereche Y[], int n)//afiseaza vectorul de perechi
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cout<<"("<<Y[i].nr<<","<<Y[i].ap<<") ";
}

bool prim(int n)
{//verifica daca n e numar prim
  if(n==0 || n==1) return false;//0 si 1 nu sunt numere prime
  if(n==2) return true;//2 e prim
  if(n%2==0) return false;//celelalte numere pare nu sunt prim
  for(int d=2;d*d<=n;d++)//verificam daca exista numere divizori ai lui n pana la radical din n
    if(n%d==0) return false;//nu e prim deoarece am gasit divizor
  return true;//e prim
}

int sumacif(int n)//claculeaza suma cifrelor lui n
{
  int s=0;//initializez suma cu 0
  while(n>0)//descompun numarul in cifre
  {
    s=s+n%10;//insumez ultima cifra
    n=n/10;//elimin ultima cifra
  }
  return s;//returnez suma
}

int pozcautbin(pereche Y[], int n, int x) //cauta binar pe x in Y (in prima valoare din pereche)
{          //si returneaza pozitia sau 0
  int st=1, dr=n;//capetele intervalului de cautare
  while(st<=dr)//cat timp mai elemente in interval
  {
    int m=(st+dr)/2;//calculez mijlocul
    if(Y[m].nr==x) return m;//am gasit pe x
    else if(Y[m].nr<x) st=m+1;//caut in jumatatea dreapta
       else dr=m-1;//caut in jumtatea stanga
  }
  return 0;//nu s-a gasit
}

void inserare(pereche Y[], int &n, int x)
{//insereaza valoarea x in Y
  int poz=pozcautbin(Y,n,x);//apelez cautarea
  if(poz!=0) Y[poz].ap++;//apare deja=>marim nr de aparitii
  else //altfel inseram perechea (x,1) in Y
  {
    n++;//marim n
    Y[n].nr=x; Y[n].ap=1;// punem pe ultima pozitie
    int i=n;//pornim de la dreapta
    while(i>1 && Y[i].nr<Y[i-1].nr) //parcurgem spre stanga pana la pozitia ei
    {
      pereche aux=Y[i]; Y[i]=Y[i-1]; Y[i-1]=aux; //interschimbam
      i--;
    }
  }
}

void construire(int X[], int n, pereche Y[], int &m)//construieste Y cu elemente din X
{
  for(int i=1;i<=n;i++)//parcurg pe x
    if(prim(sumacif(X[i])))//are suma cifrelor numar prim
      inserare(Y,m,X[i]); //=> adaugam pe X[i] in Y
}

int main()
{
  int X[501],n,m=0;
  pereche Y[501];
  citire(X,n);
  construire(X,n,Y,m);
  if(m==0) cout<<"Y este vid";
  else afisare(Y,m);
  return 0;
}

29 mai 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian