Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Subiect-Concurs Mate-Info-2015 - Subiectul I c)

//nerecursiv
float pol(int n, float A[], float y)
{
  float p=0;
  for(int i=0;i<=n;i++)
    p=p+A[i]*pow(y,n-i);
  return p;
}
//recursiv
float polrec(int n, float A[], float y)
{
  int i=0;
  while(A[i]==0 && i<=n) i++;
  if(i>n) return 0;
  else
  {
    float mon=A[i]*pow(y,n-i);
    A[i]=0;
    return mon+polrec(n,A,y);
  }
}

22 sep 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian