Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Subiect-Concurs Mate-Info-2015 - Subiectul I a)

//varianta cu functie care calculeaza factorialul lui n
int fact(int n)
{
  if(n==0) return 1;
  else return n*fact(n-1);
}

float e(float eps)
{
  float s=0;
  int n=0;
  while(1.0/fact(n)>=eps)//cat timp ultimul termen >=eps
  {
    s=s+1.0/fact(n);//il adunam la suma
    n++;//marim n
  }
  return s;
}
//varianta fara functie de factorial
float e2(float eps)
{
  float s=1;
  int n=1,f=1;
  while(1.0/f>=eps)//cat timp ultimul termen >=eps
  {
    s=s+1.0/f;//adunam ultimul termen
    n++;//marim n
    f=f*n;//recalculam factorialul
  }
  return s;
}

22 sep 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian