Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Subiect-informatica-concurs-mate-info-ubb-ro-2017 - Subiectul III - Problema 3 (Prefix)

#include <iostream>
using namespace std;

int nr,n,m,A[101][101],F[10];

void citire(int &nr, int &m, int &n, int A[][101])
{//citeste nr,m,n si elementele matricii A
  cin>>nr>>m>>n;
  for(int i=1;i<=m;i++)
    for(int j=1;j<=m;j++)
      cin>>A[i][j];
}

int control(int n)
{//calculeaza cifra de control a lui n
  if(n==0) return 0;
  else if(n%9==0) return 9;
     else return n%9;
}

int putere(int n)
{//puterea lui 10 asociata primei cifre a lui n
  int p=1;
  while(n>9)
  {
    n=n/10;
    p=p*10;
  }
  return p;
}

int prefix(int nr, int F[])
{//cel mai lung prefix al lui nr format cu cifre marcate in F
  int p=putere(nr);//puterea asociata primei cifre a lui nr
  int prefix=0;
  while(p>=1 && F[nr/p%10]==1)//parcurg cifre lui nr de la stanga la dreapta
  {          //care apar marcate F
    prefix=prefix*10+nr/p%10;//adaug cifra la prefix
    p=p/10;//trec la cifra urmatoare
  }
  return prefix;
}

void afisare(int n)
{//afiseaza numarul sau mesaj corespunzator
  if(n==0) cout<<"nu exista prefix";
  else cout<<n;
}

int main()
{
  citire(nr,m,n,A);//citire
  for(int i=1;i<=m;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
      F[control(A[i][j])]=1;//marcheaza cifre care apar
  afisare(prefix(nr,F));
  return 0;
}

25 iul 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian