Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Subiect-informatica-concurs-mate-info-ubb-ro-2017 - Subiectul I - Problema 2 (Numere cu forta)

#include <iostream>
using namespace std;

int forta(int n)
{//calculeaza forta lui n, adica nr de 1 in baza 2
  int c=0;
  while(n>0)
  {
    c=c+n%2;
    n=n/2;
  }
  return c;
}

void ordonareforta(int n, int X[])
{//ordonez crescator dupa forta
  for(int i=1;i<n;i++)
    for(int j=i+1;j<=n;j++)
      if(forta(X[i])>forta(X[j]))
      {
        int aux=X[i];
        X[i]=X[j];
        X[j]=aux;
      }
}

void grupuri_de_forta(int n, int X[], int &nrgr, int G[16][101])
{
  //in prima coloana retinem nr de valori de pe linia respectiva
  for(int i=1;i<=15;i++)
    G[i][0]=0;
  ordonareforta(n,X);//ordonez dupa forta
  nrgr=0;//initializez numarul de grupuri
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(i==1 || forta(X[i])!=forta(X[i-1]))
    {
      nrgr++;//grup nou
      G[nrgr][0]=1;//e primul
      G[nrgr][1]=X[i];//il adaug in contiunare pe linie
    }
    else
    {
      G[nrgr][0]++;//crestem nr de valori de pe linie
      G[nrgr][G[nrgr][0]]=X[i];//il adaug in contiunare pe linie
    }
}

int main()
{
  int n=7,A[]={0,12, 3, 24, 16, 15, 32,127},k,G[16][101];
  grupuri_de_forta(n,A,k,G);
  for(int i=1;i<=k;i++)
  {
    for(int j=1;j<=G[i][0];j++)
      cout<<G[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}

25 iul 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian