Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Subiect-informatica-concurs-mate-info-ubb-ro-2016 - Subiectul I - Problema 1 (Triunghiul lui Pascal)

#include <iostream>

using namespace std;

void combinari(int r, int A[])
{//folosim formula recursiva a combinarilor C(n)(k) = C(n-1)(k-1)+C(n-1)(k)
  int B[33];//tablou temporar pt linia anterioara
  A[0]=B[0]=1;//varful este 1
  for(int i=1;i<=r;i++)//pe urmatoarele linii
  {
    for(int j=0;j<=i;j++) //parcurgem linia
    {
      if(j==0) A[j]=1;//incepe cu 1
      else if(i==j) A[j]=1;//se termina cu 1
      else A[j]=B[j-1]+B[j];//este suma celor 2 de deasupra
    }
    for(int j=0;j<=i;j++)
      B[j]=A[j];//copiez linia curenta in cea anterioara
  }
}

int main()
{
  int r=8,A[34];
  combinari(r,A);
  for(int i=0;i<=r;i++)
    cout<<A[i]<<" ";
  return 0;
}

23 iun 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian