Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Subiect-admitere-2016-iulie-informatica - Subiectul I - Problema 2 (Magice)

#include <iostream>

using namespace std;

void cifre(int n, int b, int F[])
{//face vector caracteristic pentru cifrele
// lui n in baza b
  for(int i=0;i<=9;i++)
    F[i]=0;//initializez caracteristica cu 0
  do //descompun pe n in baza b
  {
    F[n%b]=1;//cifra n%b apare
    n=n/b;
  }
  while(n>0);
}

void magice(int n, int p, int q, int &k, int X[])
{
  k=0;//initial sunt 0 nr magice
  for(int x=1;x<=n;x++) //parcurg intervalul [1,n]
  {
    int P[10],Q[10];
    cifre(x,p,P);//marchez cifrele lui x in baza p in vectorul P
    cifre(x,q,Q);//marchez cifrele lui x in baza q in vectorul Q
    int ok=1;
    for(int i=0;i<=9;i++)//parcurg cifrele de la 0 ;a 9
      if(P[i]+Q[i]==1)//daca apare doar in unul dintre P sau Q
        ok=0;//x nu e magic
    if(ok) X[++k]=x;//x este magic, il adaug in X
  }
}

int main()
{
  int k,X[100];
  magice(500,9,7,k,X);
  for(int i=1;i<=k;i++)
    cout<<X[i]<<" ";
  return 0;
}

23 iun 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian