Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)

Algoritmi elementari

#873. [2018-12-11 - 17:08:46]
2017 - Sesiunea iunie-iulie - Subiectul III - Problema 4
Rezolvare

#871. [2018-12-10 - 10:32:11]
Se citește un număr natural n. Afișați toate tripletele de numere naturale x, y, z (1<x<y<z<n) care sunt divizori ai lui n și care au proprietatea că x+y+z=n.
Programul va afișa pe ecran pe rânduri separate câte un triplet conform cerinței, numerele din triplet fiind in ordine strict crescatoare și separate prin cate un spațiu. Dacă nu există nici un astfel de triplet, atunci se va afișa pe ecran nu exista.
Exemple:
Pentru n=24 se obtin 4 8 12.
Pentreu n=20 se afiseaza nu exista.
Rezolvare


#868. [2018-08-03 - 19:34:32]
Se citesc două numere naturale a și b (a mai mic decât b) având cel mult 9 cifre fiecare. Afișați câte numere din intervalul [a,b] au exact 3 divizori.
Exemplu:
În intervalul [11,50] numerele care au exact 3 divizori sunt 25 și 49, deci se va afișa 2.

Rezolvare

#854. [2018-05-30 - 17:40:18]
2017 - Sesiunea august-septembrie - Subiectul III - Problema 4
Rezolvare

#853. [2018-05-30 - 17:36:27]
2017 - Sesiunea speciala - Subiectul III - Problema 4
Rezolvare

#850. [2018-05-17 - 12:25:34]
2012 - Sesiunea iunie-iulie - Subiectul III - Problema 4
Rezolvare

#848. [2018-05-17 - 12:15:55]
2011 - Sesiunea iunie-iulie - Subiectul III - Problema 4
Rezolvare

#731. [2015-11-02 - 08:17:13]
Din fisierul pp.in se citeste un numar n (<=1000000) si apoi un sir de n numere naturale reprezentand o permutare a multimii {1,2,3,...n}.
Afisati pe randuri separate in fisierul pp.out prefixele sirului citit sunt la randul lor permutari.
Exemplu:
pp.in
12
2 1 7 3 4 5 8 6 9 12 10 11
pp.out
2 1
2 1 7 3 4 5 8 6
2 1 7 3 4 5 8 6 9
2 1 7 3 4 5 8 6 9 12 10 11
Rezolvare

#730. [2015-11-02 - 08:17:04]
Din fisierul pp.in se citeste un numar n (<=1000000) si apoi un sir de n numere naturale reprezentand o permutare a multimii {1,2,3,...n}.
Afisati in fisierul pp.out cate dintre prefixele sirului citit sunt la randul lor permutari.
Exemplu:
pp.in
12
2 1 7 3 4 5 8 6 9 12 10 11
pp.out
4
Explicatie:
Cele patru permutari prefix sunt:
2 1
2 1 7 3 4 5 8 6
2 1 7 3 4 5 8 6 9
2 1 7 3 4 5 8 6 9 12 10 11
Rezolvare

#658. [2014-12-03 - 20:19:00]
Se citesc doua numere naturale a si b (a mai mic decat b). Afisati numerele din intervalul [a,b] care au proprietatea ca au numar maxim de divizori primi.
Exemplu: a=30, b=45 => 30, 42 (au cate 3 divizori primi, iar restul numerelor au mai putini)
Rezolvare

#657. [2014-12-03 - 20:18:54]
Se citesc doua numere naturale a si b (a mai mic decat b). Afisati numerele din intervalul [a,b] care au proprietatea ca au numar maxim de divizori.
Exemplu: a=10, b=20 => 12, 18, 20 (au cate 6 divizori, iar restul numerelor au mai putini)
Rezolvare

#653. [2014-11-22 - 12:05:58]
Se citeste un numar natural n. Afisati factorul prim care apare la puterea cea mai mare in descompunerea in factori primi a lui n.
Daca mai multi factori apar ca acea putere maxima, atunci se va afisa cel mai mare dintre ei.
Exemplu: n=36 => 3 (din 2 la 2 si 3 la 2), iar n=40 =>2 (din 2 la 3 si 5 la 1)
Rezolvare

#652. [2014-11-22 - 12:01:48]
Se citesc numere naturale pn cnd se introduce numrul 0. Afisati suma obtinut prin adunarea primei si a ultimei cifre din fiecare numar citit. Numerele cu mai putin de 2 cifre nu se iau in considerare.
Exemplu: dac se introduc numerele 3455 66 7 8 23 11221 0 atunci se va afisa 27 (3+5+6+6+2+3+1+1).
Rezolvare

#651. [2014-11-22 - 12:01:35]
Se citesc numere naturale pn cnd se introduce numrul 0. Afisati suma obtinut prin adunarea numerelor formate din primele dou cifre ale numerelor citite. Numerele cu mai putin de 2 cifre nu se iau in considerare.
Exemplu: dac se introduc numerele 3455 66 7 8 22 11221 0 atunci se va afisa 133(=34+66+22+11)
Rezolvare

#650. [2014-11-22 - 12:01:15]
Se citesc dou numere naturale a si b. Afisati numrul care are suma maxim a exponentilor din descompunerea in factori primi. Daca ambele numere au aceeasi sum a exponentilor, atunci se va afisa oricare dintre ele.
Exemplu: pentru a=36, b=30 se va afisa 36 (36=2 la 2 * 3 la 2 , deci suma e 4, iar 30=2*3*5, deci suma e 3)
Rezolvare

#649. [2014-11-22 - 12:01:02]
Se citesc dou numere naturale a si b. Afisati numrul care are cei mai multi factori primi. Daca ambele numere au acelasi numr de factori primi, atunci se va afisa oricare dintre ele.
Exemplu: pentru a=36, b=30 se va afisa 30 (30 are 3 factori primi: 2,3,5, iar 36 doar 2: 2 si 3)
Rezolvare

#648. [2014-11-22 - 12:00:43]
Se citeste un numar natural n si apoi n numere naturale nenule cu cel mult 5 cifre fiecare. Afisati fractia ireductibila minima care se poate construi folosind numere dintre cele citite.
Exemplu: pentru n=5 si numerele 7 9 8 3 6 fractia este 1/3 (obtinuta din simplificarea fractiei 3/9)
Rezolvare

#643. [2014-11-05 - 18:16:17]
Se citeste un numar natural n. Afisati cifra maxima a lui n si de cate ori apare ea in numarul n.
Exemplu: Pentru n=457170 se va afisa 7 2 (7 e cifra maxima si ea apare de 2 ori)
Rezolvare

#642. [2014-11-05 - 18:16:04]
Se citeste un numar natural n. Calculati si afisati rasturnatul (oglinditul) sumei cifrelor lui n.
Exemplu: Pentru n=34565 se va afisa 32 (suma cifrelor este 23, iar rasturnatul lui 23 este 32).
Rezolvare

#607. [2014-09-05 - 18:26:32]
Se da un interval [a,b]. Afisati cate dintre numerele din intervalul [a,b] au proprietatea ca atat ele cat si rasturnatul lor sunt patrate perfecte (ex: 144 si 441). Se cere un algoritm eficient din punct de vederea al timpului de executie.
Exemplu: pentru intervalul [100,1000] sunt 10 astfel de numere.
Rezolvare

#591. [2014-05-15 - 09:33:28]
Scrieti un program eficient din punct de vedere al timpului de executie, care genereaza si scrie in fisierul text munte.txt, pe prima linie, separate prin cate un spatiu, toate palindroamele-munte de exact noua cifre. Un palindrom de are aspect de munte daca cifrele sale sunt strict crescatoare pana la jumatatea numrului(de exemplu 123454321, 123464321...).
Pe a doua linie in fisier se va scrie numarul de palindroame-munte generate.
Rezolvare

#584. [2014-04-03 - 13:33:09]
Pentru numerotarea paginilor unei serii enciclopedice, formate din unul sau mai multe volume, se presupune ca se folosesc in total n cifre. Fiecare volum are exact 300 de pagini, cu exceptia, eventual, a celui din urma care ar putea avea mai putine. Numerotarea paginilor incepe cu 1 in fiecare volum.
Se citeste de la tastatura n, numrul de cifre (n are cel mult 9 cifre). Daca este posibil, sa se determine si sa scrie pe cran, pe linii distincte, numarul de volume din serie si numarul de pagini ale ultimului volum. Daca nu este posibil se va scrie mesajul "imposibil".
Exemplu:
Pentru n=999 se vor obtine 2 volume, unul cu 300 de pagini si unul cu 105 pagini (deci se vor afisa 2 si 105 pe randuri separate).
Pentru n=900 nu se poate face numerotarea
Rezolvare

#569. [2014-03-26 - 12:36:09]
Se citeste un numar natural n. Sa se afiseze cea mai scurta descompunere a lui n ca suma de termeni distincti din sirul lui Fibonacci.
Exemplu: 45 se descompune ca 34+8+3
Rezolvare

#549. [2014-01-17 - 22:39:45]
Se citeste un numar natural n. Calculati numerele care se pot obtine din n prin eliminarea unei singure cifre si afisati-l pe cel mai mare ditnre acestea.
Exemplu: din 45329 se obtine 5329 (e scel mai mare dintre numerele 4532 4539 4529 4329 5329)
Rezolvare

#548. [2014-01-17 - 22:36:35]
Se citeste un numar natural n. Afisati numerele care se pot obtine din n prin eliminarea unei singure cifre.
Exemplu: din 45329 se pot obtine numerele 4532 4539 4529 4329 5329
Rezolvare

#547. [2014-01-17 - 22:32:52]
Se citesc doua numere naturale n si k. Afisat numerele naturale din intervalul [1,n] care au cel putin k divizori.
Exemplu: n=10, k=4 se vor afisa numerele 6 8 10
Rezolvare

#546. [2014-01-17 - 22:28:07]
Se citesc numere naturale pana cand se introduce valoarea 0. Pentru fiecare numar citit calculati numarul format din cifrele lui pare, numarul format din cifrele lui impare si afisati cel mai mare dintre cele doua numere calculate.
Exemplu:
Daca introducem numerele 234564 335 224 10136 0
vom obtine numerele 2464 335 224 113
Rezolvare

#545. [2014-01-17 - 22:22:27]
Se citesc doua numere naturale a si b. Calculati si afisati cate numere din intervalul [a,b] au proprietatea ca sunt incadrate de doua numere prime. Un astfel de numar este 12 (11 si 13 sunt prime).
Exemplu:
In intervalul [10,30] sunt 3 astfel de numere (12, 18 si 30)
Rezolvare

#544. [2014-01-17 - 22:22:22]
Se citesc doua numere naturale a si b (ambele mai mari decat 1). Calculati si afisati cati termeni din sirul lui Fibonacci se afla in intervalul [a,b].
Exemplu:
In intervalul [20,40] sunt 2 termeni (21 si 34)
Rezolvare

#539. [2014-01-08 - 23:16:08]
Se considera sirul 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ...
Se citeste un numar natural n. Afisari separati prin cate un spatiu primii n termeni ai sirului dat.
Rezolvare

#538. [2014-01-08 - 23:05:51]
Se citesc doua numere naturale n si x. Fara a le transforma in baza 2 sau a numara cifrele, determinati daca n si x au acelasi numar de cifre cand sunt scrise in baza 2.
Exemplu: 6 si 9 nu au acelasi numar de cifre daca sunt trecute in baza 2, iar 17 si 29 da.
Rezolvare

#537. [2013-12-11 - 22:55:44]
Se citeste de la tastatura un numar natural n si apoi de pe a doua linie n numere naturale. Pentru fiecare dintre cele n numere citite afisati pe cate o linie divizorii pari, iar daca nu au afisati mesajul "nu are".
Ecemplu:
n=4
numerele 4 11 13 24
2 4
nu are
nu are
2 4 6 8 12 24
Rezolvare

#536. [2013-12-11 - 22:55:39]
Se citeste un numar n si un numar q, q din intervalul [2,9]. Verificati daca n este corect scris in baza q.
Exemple:
pentru n=1372, q=9 raspunsul este da
pentru n=1237, q=7 raspunsul este nu
Rezolvare

#535. [2013-12-11 - 22:55:34]
Se citesc doua numere naturale a si b. Sa se afiseze toate numerele n din intervalul [a,b] care au proprietatea ca atat patratul cat si cubul lor trasformate in baza 2 au acelasi numar de cifre de 0.
Un astfel de numar este 6, deoarece 36 si 216 au acelasi numar de cifre de 0 in scrierea lor in baza 2.
Rezolvare

#534. [2013-12-11 - 22:55:26]
Se citesc un numar natural n si o cifra c. Eliminati toate aparitiile cifrei c din numarul n si afisati numarul astfel obtinut.
Exemplu: n= 2345324 , c=2 rezulta numarul 34534
Rezolvare

#528. [2013-12-08 - 23:46:32]
Se citeste un numar natural n si apoi n numer naturale. Sa se determine cate dintre cele n numere cititi au proprietatea ca au numarul de divizori egal cu pozitia pe care au fost citite.
Exemplu:
6
1 4 8 10 12 18
Rezultatul este 3 deoarece:
- 1 are un divizor si a fost citit pe pozitia 1
- 10 are 4 divizori si a fost citit pe pozitia 4
- 18 are 6 divizori si a fost citit pe pozitia 6
Rezolvare

#527. [2013-12-08 - 23:41:50]
Se citesc doua numere naturale a si b. Afisati toate perechile de numere x si y din intervalul [a,b] care au proprietatea ca sunt prime intre ele, dar x si y nu sunt numere prime (exemplu 14 si 25 sunt prime intre ele, dar nici 14 si nici 25 nu sunt numere prime).
Rezolvare

#526. [2013-12-08 - 23:41:41]
Se citesc doua numere naturale a si b. Calculati cate numere palindrom sunt din intervalul [a,b]. Un numar este palindrom daca are aceeasi valoare atat daca e citit de la stanga la dreapta cat si de la dreapta la stanga (de exemplu 12321).
Rezolvare

#518. [2013-11-30 - 12:54:11]
Fisierul text nr.txt contine pe o singura linie, separate prin cte un spatiu, cel mult 100 de numere ntregi, fiecare numar avnd cel mult 4 cifre. Scrieti un program C/C++ care citeste numerele din fisierul nr.txt si afiseaza pe ecran, separate prin cte un spatiu, n ordine crescatoare, toate numerele naturale nenule din fisier. Daca nu exista astfel de numere se va afisa pe ecran mesajul NU EXISTA.
Exemplu: daca fisierul nr.txt contine numerele: -3 -10 0 7 -5 7 51 -800 6 3798,
atunci pe ecran se va afisa: 6 7 7 51 3798
Rezolvare

#513. [2013-11-27 - 23:00:37]
Se citeste un numar natural k din intervalul [1,9]. Afisati toate numerele n formate din exact k cifre care au proprietatea ca n-1 si n+1 sunt numere prime.
Exemplu:
k=2
se vor afisa numerele 12, 18, 30, 42, 60 si 72
Explicatie: 12 este afisat deoarece 11 si 13 sunt numere prime.
Rezolvare

#512. [2013-11-27 - 23:00:32]
Se citesc de la tastatura numere naturale pana cand se introduce valoarea 0. Sa se afiseze tripetele de numere introduse consecutiv care au proprietatea ca primul numar din triplet impartit la suma cifrelor sale da catul egal cu al doiea numar din triplet si restul egal cu cel de-al treilea numar din triplet.
Exemplu:
daca se introduc numerele 2 29 2 7 11 5 1 5 0
tripletele cautate sunt 29 2 7 si 11 5 1

Rezolvare

#375. [2012-10-22 - 10:16:49]
Se citeste un numar natural n si apoi n numere naturale. Afisati cate dintre numerele citite au rasturnatul egal cu primul numar citit.
Ex:
se citesc numerele
7
231 78 132 30 132 8 132
se va afisa
3

Rezolvare

#374. [2012-10-22 - 10:11:40]
Se citeste un numar natural n si apoi n numere naturale. Afisati numerele care au suma cifrelor egala cu suma cifrelor primului numar citit.
Ex:
se citesc numerele
7
23 78 14 30 32 8 50
se vor afisa
14 32 50

Rezolvare

#311. [2010-12-13 - 22:10:08]
Se citeste un numar natural n si apoi n numere naturale. Afisati cate dintre ele au suma cifrelor egala cu numarul de lor de ordine de la citire.
Exemplu: n=6 si numerele 122 101 34 555 23 123
Se va afisa 3 deoarece numerele care respecta regula sunt 101 , 23 si 123.
Rezolvare

#310. [2010-12-13 - 21:31:56]
Se citesc 2 numere naturale a si b, a mai mic decat b. Afisati cel mai mic numar palindrom din intervalul [a,b].
Rezolvare

#309. [2010-12-13 - 21:31:52]
Afisati toate numerele mai mici ca un numar n citit de la tastatura care au proprietatea ca sunt ncadrate de numere prime (x este incadrat de numere prime daca x+1 si x-1 sunt prime, de exemplu numarul 6).
Rezolvare

#308. [2010-12-13 - 21:31:47]
Se citesc 2 numere naturale a si b, a mai mic decat b. Afisati suma numerelor prime din intervalul [a,b].
Rezolvare

#307. [2010-12-13 - 21:31:43]
Afisati toate perechile de numere de la 1 la n care au proprietatea ca au aceeasi suma a cifrelor
Rezolvare

#306. [2010-12-13 - 21:31:37]
Se citeste un numar natural k, un numar natural n si apoi n numere naturale. Afisati cel mai mare dintre cele n numere citite care are exact k divizori.
Rezolvare

#299. [2010-12-06 - 21:56:05]
Se citeste un numar natural n. Afisati cel mai mic palindrom mai mare decat n.
Exemplu: daca n=1232 se va afisa 1331.
Rezolvare

#298. [2010-12-06 - 21:47:32]
Calculati si afisati media aritmetica a palindroamelor din intervalul [a,b], a si b citite de la tastatura.
Rezolvare

#297. [2010-12-06 - 21:44:50]
Se citeste un numar natural n si apoi n numere naturale cu maxim 4 cifre fiecare. Calculati si afisati numarul obtinut prin lipirea la numarul maxim a numarului minim dintre cele n numere citite.
Exemplu: n=4 si numerele 56 234 2321 345, numarul rezultat va fi 232156.
Rezolvare

#296. [2010-12-04 - 13:49:43]
Se citeste un numar natural n cu numar par de cifre. Calculati si afisati numarul obtinut din n inversand cifra unitatilor cu a zecilor, cea a sutelor cu cea a miilor, etc.
Exemplu:
n=123456 rezulta 214365.
Rezolvare

#295. [2010-12-04 - 13:38:20]
Sa se afiseze cifra care apare de cele mai multe ori intr-un numar natural n si de cate ori apare ea in n.
Exemplu: n=133121 se afiseaza 1 3
Rezolvare

#294. [2010-12-04 - 12:59:50]
Se citeste un numar natural n. Afisati cel mai mic numar palindrom care este mai mare decat n.
Exemple: n=12345 se afiseaza 12421
n= 123 se afiseaza 131
Rezolvare

#293. [2010-12-04 - 12:52:30]
Se citeste un numar natural n. Afisati cele 2 numere obtinute prin impartirea "la mijloc" a numarului n.
Exemple: n=12345 se afiseaza 12 si 345
n= 12345678 se afiseaza 1234 5678
Rezolvare

#289. [2010-12-04 - 12:21:57]
Se citeste un numar natural n. Afisati primele n perechi de numere prime care sunt consecutive in multimea numerelor impare.
Exemplu: pentru n=3 se afiseaza
3 5
5 7
11 13

Rezolvare

#288. [2010-11-28 - 14:08:00]
Se citeste un numar natural n si apoi n numere naturale. Afisati numarul total de cifre care compun numerele prime dintre cele n citite.
Rezolvare

#287. [2010-11-28 - 13:52:24]
Se citeste un numar natural n. Introduceti semnul * in numar astfel incat produsul obtinut sa fie maxim.
Exemplu: n=4322, produsul maxim se obtine astfel: 4*322=1288. (celelalte variante: 43*22=946 sau 432*2=864 dau produs mai mic)
Rezolvare

#286. [2010-11-28 - 13:48:02]
Cifra de control a unui numar n se numeste cifra obtinuta calculand repetat suma cifrelor lui n si inlocuidu-l pe n cu suma calculata.
Exemplu:
pentru n=3429 calculam suma cifrelor 18, iar suma cifrelor lui 18 este 9, deci 9 este cifra de control a lui 3429.
Dandu-se un numar natural n si o cifra x, afisati primele n numere naturale care au cifra de control egala cu x.
Exemplu:
pentru n=5 si x=7 se vor afisa numerele 7, 16, 25 , 34 si 43.
Rezolvare

#283. [2010-11-22 - 19:41:25]
Se citesc 2 numere naturale a si b. Afisati toate perechile de numere x si y din intervalul [a,b] care au proprietatea ca au acelasi numar de divizori.
Rezolvare

#280. [2010-11-09 - 13:47:35]
Un numar natural n se numeste superprim daca atat el cat si toate prefixele sale sunt numere prime. Numarul 2399 este superprim deoarece 2399, 239, 23 si 2 sunt numere prime.
Pentru un numar natural n citit de la tastatura aflati toate numerele superprime mai mici sau egale cu n.
Rezolvare

#277. [2010-11-09 - 10:38:12]
Se citeste un numar natoral n. Afisati cifrele distincte ale lui n (in orice ordine).
Exemplu: Cifrele distincte ale lui 234542 sunt 2, 3, 4 si 5.
Rezolvare

#276. [2010-11-09 - 10:35:29]
Cifra de control a unui numar n se numeste cifra obtinuta calculand repetat suma cifrelor lui n si inlocuidu-l pe n cu suma calculata.
Pentru un numar natural n afisati cifra lui de control.
Exemplu:
pentru n=3429 calculam suma cifrelor 18, iar suma cifrelor lui 18 este 9, deci 9 este cifra de control a lui 3429.
Rezolvare

#275. [2010-11-09 - 10:30:54]
Doua numere naturale diferite a si b se numesc prietene daca suma divizorilor lui a fara a este egala cu b si suma divizorilor lui b fara b este egala cu a.
Scrieti un program care sa afiseze primele 3 perechi de numere prietene.
Rezolvare

#270. [2010-10-30 - 23:32:13]
Sa se calculeze cmmdc al 3 numere a, b si c fara a calcula cmmdc a doua dintre ele si apoi cu al treilea.

Rezolvare

#269. [2010-10-30 - 23:21:35]
Se citeste un numar natural n. Sa se determine daca el are cifrele ordonate crescator sau descrescator sau cifrele lui nu sunt ordonate.
Rezolvare

#268. [2010-10-30 - 23:19:03]
Sa se afiseze numerele mai mici sau egale cu n care au proprietatea sa atat ele cat si rasturnatul lor sunt numere prime.
Exemplu: 13 este prim si la fel 31.
Rezolvare

#262. [2010-10-30 - 20:50:27]
Sa se afiseze toate perechile numere naturale x si y din intervalul [1,n] care sunt prime si consecutive in multimea numerelor impare.
De exemplu, de la 1 la 15 avem perechile:
3 5
5 7
11 13
Rezolvare

#261. [2010-10-30 - 20:41:11]
Se citesc numere naturale pana cand se citeste numarul 0. Sa se afiseze care dintre numerele citite are numar minim de divizori primi. Daca exista mai multe numere cu acelasi numar minim de divizori se va afisa doar ultimul dintre ele.
Rezolvare

#259. [2010-10-30 - 20:30:10]
Se citeste un numar natural n si o cifra c. Calculati de cate ori apare cifra c in scrierea numerelor naturale de la 1 la n.
Rezolvare

#258. [2010-10-30 - 20:26:50]
Se citeste un numar natural n. Sa se afiseze toate numerele mai mici sau egale cu n care sunt egale cu suma cuburilor cifrelor lor.
Exemmplu: 153 = 1 + 125 + 27
Rezolvare

#257. [2010-10-30 - 20:09:55]
Se citeste un numar natural n avand numar impar de cifre. Sa se elimine din numarul n cifra din mijloc si sa se afiseze numarul rezultat.
Rezolvare

#256. [2010-10-30 - 20:07:01]
Se citesc doua numere naturale a si b, fiecare avand cifrele distincte. Determinati cate cifre comune au cele 2 numere.
Exemplu:
a=23416 si b=345987 au 2 cifre comune (3 si 4)
Rezolvare

#253. [2010-10-26 - 12:46:17]
Un numar se numeste perfect daca este egal cu suma divizorilor sai mai mici decat el, de exemplu 6=1+2+3.
Sa se afiseze toate numerele perfecte mai mici sau egale cu un numar n citit de la tastatura.
Rezolvare

#252. [2010-10-26 - 10:16:39]
Sa se descompuna un numar natural n in toate modurile ca suma de doua numere prime. Daca nu exista nici o descompunere, atunci sa se afiseze mesajul Imposibil.
Rezolvare

#244. [2010-10-19 - 17:28:56]
Se citesc 2 numere naturale a si b. Sa se determine cate cifre egale se afla pe pozitii indentice in cele doua numere.
Exemplu:
a=3421345
b=4531125
cifre egale pe pozitii identice sunt cifra unitatilor si cea a miilor, deci doua.
Rezolvare

#242. [2010-10-18 - 23:07:53]
Se citeste un numar natural n cu cel putin 3 cifre. Sa se calculeze si sa se afiseze numarul obtinut din n prin eliminarea primei si a ultimei cifre.
Exemplu:
n=34255 rezulta n=425
Rezolvare

#241. [2010-10-18 - 23:04:17]
Se citeste un numar natural n. Sa se verifice daca este palindrom (citit de la dreapta spre stanga are aceeasi valoare).
Exemplu: 123321 este palindrom, iar 12322 nu este
Rezolvare

#240. [2010-10-18 - 23:02:22]
Se citeste un numar natural n. Sa se calculeze si sa se afiseze rasturnatul (oglinditul) lui n.
Rezolvare

#237. [2010-10-18 - 22:39:12]
Sa se elimine dintr-un numar natural n toate cifrele pare.
Rezolvare

#233. [2010-10-18 - 21:47:05]
Se citeste un numar natural n. Sa se determine cate cifre pare si cate cifre impare contine numarul n.
Rezolvare

#208. [2010-03-16 - 10:05:59]
Din fisierul date.in se citeste un vector cu n elemente naturale. Sa se ordoneze crescator elementele pare si descrescator cele impare fara a modifica pozitiile pe care se afla elemente pare, respectiv impare.

Rezolvare

#196. [2010-02-28 - 23:18:25]
Sortarea prin selectie directa.
Rezolvare

#195. [2010-02-28 - 23:18:20]
Bubble-sort.
Rezolvare

#194. [2010-02-28 - 23:18:15]
Cautarea binara.
Rezolvare

#193. [2010-02-28 - 23:18:10]
Gnom-sort.
Rezolvare

#192. [2010-02-28 - 23:15:16]
Sa se ordoneze descrescator elementele lui vector cu n elemente numere intregi fara a afecta elementele nule din vector si pozitiile acestora.
Rezolvare

#173. [2010-02-08 - 21:43:43]
Un om are de urcat n trepte stiind ca poate pasi pe treapta urmatoare sau sari peste o treapta. In cate moduri poate urca omul cele n trepte?
Rezolvare

#172. [2010-02-08 - 21:43:29]
Un numar se numeste aproape prim daca poate fi scris ca produs de 2 numere prime distincte. Din fisierul p.in se citesc n numere naturale cu maxim 4 cifre fiecare. Sa se determine cate dintre ele sunt aproape prime.

Rezolvare

#159. [2010-01-30 - 21:58:09]
Se citesc 2 numere naturale a si n cu maxim 8 cifre fiecare. Sa se calculeze ultima cifra a numarului a ridicat la puterea n.

Rezolvare

#156. [2010-01-30 - 21:43:39]
Se citesc de la tastura cele n elemente ale unui sir de numere intregi . Sa se afiseze toate perechile de elemente ale sirului ( nu neaparat consecutive ) cu proprietatea ca ambele elementele ale perechii au aceeasi suma a cifrelor .
Rezolvare

#148. [2010-01-09 - 21:33:39]
Sa se afiseze toate numerele prime din intervalul [a,b].
Rezolvare

#147. [2010-01-09 - 21:33:27]
Sa se determine cel mai mic numar prim mai mare decat un numar natural n citit de la tastatura.
Rezolvare

#146. [2010-01-09 - 21:33:13]
Sa se descompuna in factori primi un numar natural n si sa se afiseze factorii si puterile la care apar ei in descompunere.
Rezolvare

#145. [2010-01-09 - 21:33:03]
Se citesc numere de la tastatura pana la primul numar prim citit. Sa se afiseze acest numar, iar pentru fiecare celelalte se sa afiseze mesajul "nu e prim".
Rezolvare

#144. [2010-01-09 - 21:32:51]
Se se afiseze primele n numere prime, n numar natural citit de la tastatura.

Rezolvare

#143. [2010-01-09 - 21:32:43]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 3 cifre si o baza b cuprinsa intre 2 si 9. Sa se afiseze reprezentarea lui n in baza b. Se vor folosi doar variabile de tipuri simple.
Rezolvare

#140. [2010-01-09 - 21:32:03]
Se citesc 2 numere naturale a si b. Sa se afiseze cel care mai multe cifre 1 in scrierea in baza 2.
Rezolvare

#139. [2010-01-09 - 21:31:51]
Se citesc n numere naturale. Sa se afiseze ce mai mare numar prim si de cate ori apare el.
Rezolvare

#131. [2009-12-12 - 18:03:03]
Se citeste un numar natural n de maxim 4 cifre. Sa se calculeze si sa se afiseze termenii din sirul lui Fibonacci care sunt mai mici decat n.
Rezolvare

#130. [2009-12-12 - 17:58:47]
Se considera urmatorul sir de numere: 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, ... .Pentru un numar natural n de maxim 4 cifre sa se scrie un program eficient ca timp de executie si utilizare a memoriei care sa determine elementul de pe pozitia n din sirul definit mai sus.
Rezolvare

#124. [2009-12-06 - 21:54:20]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Sa se determine cea mai mare cifra a lui n si de cate ori apare ea in n.
Rezolvare

#123. [2009-12-06 - 21:54:14]
Se citeste un numar natural cu cel mult 9 cifre. Sa se determine de cate ori apare ultima cifra in numarul citit.

Rezolvare

#122. [2009-12-06 - 21:54:09]
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Sa se calculeze numarul obtinut din cifrele lui pare aflate pe pozitii impare, numararea pozitiilor cifrelor incepand cu cifra cea mai semnificativa.
Ex: daca n=2346561 rezulta 24
Rezolvare

#121. [2009-12-06 - 21:54:04]
Se citeste un numar natural cu cel mult 4 cifre. Sa se calculeze cel mai mic multiplu par al numarului obtinut din prima si ultima cifra a numarului citit.
Ex. pentru 1265 se obtine 30 (2*15)
Rezolvare

#28. [2009-03-09 - 15:18:24]
Se citeste un numar natural n de maxim 9 cifre. Sa se determine daca el are toate cifrele ordonate strict descrescator de la cifra cea mai semnificativa spre cifra unitatilor.
Ex: Pentru 54321 se va afisa DA, iar pentru 543234 se va afisa NU.
Rezolvare

#26. [2009-03-09 - 14:57:07]
Metoda bulelor
Se citeste un vector A cu n elemente numere intregi. Sa se ordoneze crescator elementele vectorului folosind metoda bulelor.
Rezolvare

#25. [2009-03-08 - 00:25:53]
Se citeste un numar natural de maxim 9 cifre. Sa se afiseze cea mai mare si cea mai mica cifra din numar.
Rezolvare

#19. [2009-03-07 - 23:19:09]
Se citesc 2 vectori A si B cu n si respectiv m elemente numere intregi. Elementele vectorilor sunt ordonate crescator. Sa se construiasca un vector C care sa contina elementele din A si B ordonate crescator.
Rezolvare

#18. [2009-03-07 - 23:06:29]
Se citeste un vector A cu n elemente numere naturale distincte, ordonate crescator. Se citeste apoi un numar natural k. Sa se determine pozitia pe care apare k in vectorul A si numarul de pasi facuti de program pana la gasirea lui. Daca numarul k nu se afla in vector se va afisa acest lucru impreuna cu numarul de pasi facuti de program.
Rezolvare


23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian