Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n cu cel mult 9 cifre. Sa se calculeze numarul obtinut din cifrele lui pare aflate pe pozitii impare, numararea pozitiilor cifrelor incepand cu cifra cea mai semnificativa.
Ex: daca n=2346561 rezulta 24

#include<iostream.h>

int main()
{ long n,r=0;
 cin>>n;
 while(n)
  { r=r*10+n%10;
   n=n/10;
  }
 while(r)
 { if(r%2==0) n=n*10+r%10;
  r=r/100;
 }
 cout<<n;
}

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian