Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc n numere naturale. Sa se afiseze ce mai mare numar prim si de cate ori apare el.

#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{int n,x,ok,max=0, nrap,i,d;
 cin>>n;
 for(i=1;i<=n;i++)
 { 
  cin>>x;
  ok=1;
  if(x==0 || x==1) ok=0;
  else for(d=2;d<=x/2;d++) if(x%d==0) ok=0;
  if(ok) 
    if(x>max) { max=x;
          nrap=1;
          }
    else if(x==max) nrap++;       
 }
 cout<<max<<" "<<nrap;
 system("pause");
 return 0;
} 

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian