Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc de la tastura cele n elemente ale unui sir de numere intregi . Sa se afiseze toate perechile de elemente ale sirului ( nu neaparat consecutive ) cu proprietatea ca ambele elementele ale perechii au aceeasi suma a cifrelor .

#include<fstream>

using namespace std;

ifstream fin("1.in");
ofstream fout("1.out");

int main()
{
  int v[100],n,s1,s2,x,i,j;
  
  fin>>n;
  for(i=0;i<n;i++) fin>>v[i];
  
  for(i=0;i<n;i++)
    for(j=i+1;j<n;j++)
     {
       s1=0;
       x=v[i];
       while(x>0)
            {
             s1=s1+x%10;
             x=x/10;
             }
       s2=0;
       x=v[j];
       while(x>0)
            {
             s2=s2+x%10;
             x=x/10;
             }
       if(s1==s2) fout<<v[i]<<" "<<v[j]<<endl;
     }
    
    fin.close();
    fout.close();
    return 0;
}

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian