Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un vector A cu n elemente numere naturale distincte, ordonate crescator. Se citeste apoi un numar natural k. Sa se determine pozitia pe care apare k in vectorul A si numarul de pasi facuti de program pana la gasirea lui. Daca numarul k nu se afla in vector se va afisa acest lucru impreuna cu numarul de pasi facuti de program.

#include<iostream.h>

int n, a[20],k;

void citire()
{ int i;
 cin>>n;
 for(i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
 cin>>k;
}

void cautbin(int k)
{ int s,d,gasit,p=0;
 gasit=0;
 s=1; d=n;
 while(!gasit && s<=d)
 { int m=(s+d)/2;
  if(a[m]==k) { gasit=1;
		 cout<<"gasit pe pozitia "<<m<<" in "<<p<<" pasi";
		}
  else if(a[m]<k) s=m+1;
	 else d=m-1;
  p++;
 }
 if(!gasit) cout<<"nu s-a gasit in "<<p<<" pasi";
}

void main()
{ citire();
 cautbin(k);
}
	

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian