Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sortarea prin selectie directa.

#include<fstream>

using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");

int main()
{
  int i,j,n,a[100];
  fin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++) fin>>a[i];
  for(i=1;i<n;i++)
    for(j=i+1;j<=n;j++)
     if(a[i]>a[j]) 
     { int aux=a[i];
      a[i]=a[j];
      a[j]=aux;
     }
  for(i=1;i<=n;i++) fout<<a[i]<<" ";
  fin.close();
  fout.close();   
  return 0;
}

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian