Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se descompuna un numar natural n in toate modurile ca suma de doua numere prime. Daca nu exista nici o descompunere, atunci sa se afiseze mesajul Imposibil.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int n,x,y,p,d,ok=0;
	cout<<"n=";	cin>>n;
    for(x=2;x<=n/2;x++)
	{
		p=1;
		for(d=2;d<=x/2;d++)
			if(x%d==0) p=0;
		y=n-x;
		for(d=2;d<=y/2;d++)
			if(y%d==0) p=0;	
		if(p) { cout<<x<<" "<<y<<endl;
			    ok=1;
		}
	}
	if(!ok) cout<<"imposibil";
	return 0;
}


21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian