Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n. Sa se afiseze toate numerele mai mici sau egale cu n care sunt egale cu suma cuburilor cifrelor lor.
Exemmplu: 153 = 1 + 125 + 27

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{ int n,x,y,s;
 cout<<"n="; cin>>n;
 for(x=1;x<=n;x++)
 {
	 y=x;
	 s=0;
	 while(y>0)
	 {
		 s=s+(y%10)*(y%10)*(y%10);
		 y=y/10;
	 }
	 if(x==s) cout<<x<<" ";
 }
 return 0;
}

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian