Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se afiseze toate perechile numere naturale x si y din intervalul [1,n] care sunt prime si consecutive in multimea numerelor impare.
De exemplu, de la 1 la 15 avem perechile:
3 5
5 7
11 13

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{ int n, x, y,px,py,d;
 cout<<"n="; cin>>n;
 for(x=3;x<=n-2;x=x+2)
 {
	 y=x+2;
	 px=1;
	 for(d=3;d<=x/2;d=d+2)
		 if(x%d==0) px=0;
   py=1;
   for(d=3;d<=y/2;d=d+2)
     if(y%d==0) py=0;
   if(px==1 && py==1) cout<<x<<" "<<y<<endl;	 
 }
 return 0;
}

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian