Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Un numar natural n se numeste superprim daca atat el cat si toate prefixele sale sunt numere prime. Numarul 2399 este superprim deoarece 2399, 239, 23 si 2 sunt numere prime.
Pentru un numar natural n citit de la tastatura aflati toate numerele superprime mai mici sau egale cu n.

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int n,x,d,i,p;
	cin>>n;
	for(i=2;i<=n;i++)
	{
		p=1;
		x=i;
		while(x)
		{
		   if(x==1) p=0;
		   else
			   if(x%2==0) p=0;
			   else for(d=3;d<=sqrt(x*1.0);d=d+2)
			          if(x%d==0) p=0;
		   x=x/10;
		}
		if(p) cout<<i<<" ";
	}
	return 0;
}

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian