Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n. Introduceti semnul * in numar astfel incat produsul obtinut sa fie maxim.
Exemplu: n=4322, produsul maxim se obtine astfel: 4*322=1288. (celelalte variante: 43*22=946 sau 432*2=864 dau produs mai mic)

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int n,p,pp,pmax=0;
	cout<<"n="; cin>>n;
	p=10;
	while(p<=n)
	{
		if(n/p*(n%p)>pmax){ pmax=n/p*(n%p);
		                    pp=p;
		}		
		p=p*10;
	}
	cout<<n/pp<<"*"<<n%pp<<"="<<pmax;
	return 0;
}

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian