Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Sa se afiseze cifra care apare de cele mai multe ori intr-un numar natural n si de cate ori apare ea in n.
Exemplu: n=133121 se afiseaza 1 3

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int n,x,c,k,m=0,cmax;
	cin>>n;
	for(c=0;c<=9;c++)
	{
		x=n;
		k=0;
		while(x>0)
		{
			if(x%10==c) k++;
			x=x/10;
		}
		if(k>m) 
		{
			m=k;
			cmax=c;
		}
	}
	cout<<cmax<<" "<<m;
	return 0;
}

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian