Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n si apoi n numer naturale. Sa se determine cate dintre cele n numere cititi au proprietatea ca au numarul de divizori egal cu pozitia pe care au fost citite.
Exemplu:
6
1 4 8 10 12 18
Rezultatul este 3 deoarece:
- 1 are un divizor si a fost citit pe pozitia 1
- 10 are 4 divizori si a fost citit pe pozitia 4
- 18 are 6 divizori si a fost citit pe pozitia 6

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i,n,x,k=0;
  cout<<"n="; cin>>n;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    cin>>x;
    int nr=0;
    for(int d=1;d<=x;d++)
      if(x%d==0) nr++;
    if(nr==i) k++;
  }
  cout<<k;
  return 0;
}

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian