Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar n si un numar q, q din intervalul [2,9]. Verificati daca n este corect scris in baza q.
Exemple:
pentru n=1372, q=9 raspunsul este da
pentru n=1237, q=7 raspunsul este nu

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n,q,ok=1;
  cout<<"n="; cin>>n;
  cout<<"q="; cin>>q;
  while(n!=0)
  {
    if(n%10>=q) ok=0;
    n=n/10;
  }
  if(ok==1) cout<<"da";
  else cout<<"nu";
  return 0;
}

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian