Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citesc numere naturale pana cand se introduce valoarea 0. Pentru fiecare numar citit calculati numarul format din cifrele lui pare, numarul format din cifrele lui impare si afisati cel mai mare dintre cele doua numere calculate.
Exemplu:
Daca introducem numerele 234564 335 224 10136 0
vom obtine numerele 2464 335 224 113

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n,np,ni,pp,pi;
  cin>>n;
  while(n>0)
  {
    ni=np=0;
    pp=pi=1;
    while(n)
    {
      if(n%2==0) {np=np+n%10*pp;
            pp=pp*10;
            }
      else {ni=ni+n%10*pi;
          pi=pi*10;
         }
      n=n/10;
    }
    if(np>ni) cout<<np<<" ";
    else cout<<ni<<" ";
    cin>>n;
  }
  return 0;
}

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian