Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n. Sa se afiseze cea mai scurta descompunere a lui n ca suma de termeni distincti din sirul lui Fibonacci.
Exemplu: 45 se descompune ca 34+8+3

#include <iostream>
using namespace std;

int fibmmn(int n)
{
  int x=1,y=1,z;
  while(x+y<=n)
  {
    z=x+y; x=y; y=z;
  }
  return y;
}

int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  while(n)
  {
    cout<<fibmmn(n)<<" ";
    n=n-fibmmn(n);
  }
  return 0;
}

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian