Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n. Afisati factorul prim care apare la puterea cea mai mare in descompunerea in factori primi a lui n.
Daca mai multi factori apar ca acea putere maxima, atunci se va afisa cel mai mare dintre ei.
Exemplu: n=36 => 3 (din 2 la 2 si 3 la 2), iar n=40 =>2 (din 2 la 3 si 5 la 1)

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n,d=2,emax=1,dmax;
  cin>>n;
  while(n>1)
    if(n%d==0)
    {
      int e=0;
      while(n%d==0) {e++; n=n/d;}
      if(e>=emax) {emax=e; dmax=d;}
    }
    else d++;
  cout<<dmax;
  return 0;
}

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian