Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
2017 - Sesiunea august-septembrie - Subiectul III - Problema 4

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("bac.in");


int main()
{
  int n,F[1001]={0},a=-1,r=0,ok=1;
  while(fin>>n)
    F[n]=1; //vector caracteristic
  for(int i=0;i<=1000;i++)
    if(F[i]==1)//element care apare
    {
      if(r==0)
        { //calculez ratia din primele 2
          if(a!=-1) r=i-a;
        }
      else if(i-a!=r) ok=0; //verific daca ratia se pastreza
      a=i; //retin elementul anterior
    }
  if(ok) cout<<r;
  else cout<<"NU";

}

21 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian