Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)

Alocare dinamica

#577. [2014-03-29 - 09:57:27]
Se citeste un numar natural n. Folosind alocarea dinamica, creati o matrice triunghiulara cu proprietatea ca pe prima linie are un element, pe a doua are doua elemente, ... si pe a n-a linie n are elemente. Plasati in ordine in matrice numerele 1,2,3,.. n(n+1)/2 si afisati matricea pe ecran.
Exemplu:
pentru n=5 se obtine matricea
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14 15
Rezolvare

#514. [2013-11-27 - 23:04:03]
Interclasarea a doua tablouri in C folosind pointeri pentru accesarea elementelor tablourilor.
Rezolvare


23 apr 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian