Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Interclasarea a doua tablouri in C folosind pointeri pentru accesarea elementelor tablourilor.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void interclas(int *a, int n, int *b, int m, int *c)
{
  int i=0,j=0,k=0;
  while(i<n && j<m)//cattimp mai sunt elemente in ambele tablouri
    if(*(a+i)<*(b+j))
    {
      *(c+k)=*(a+i);//pun din a in c
      i++;//avansez in a
      k++;//avansez in c
    }
    else
    {
      *(c+k)=*(b+j);
      j++;
      k++;
    }
  while(i<n)//au mai ramans elemente in a
  {
    *(c+k)=*(a+i);
    i++;
    k++;
  }
  while(j<m)//au mai ramas elemente in b
  {
    *(c+k)=*(b+j);
    j++;
    k++;
  }
}

int main()
{
  int i,n,m,k,*a,*b,*c;
  printf("n=");scanf("%d",&n);
  a=(int *)malloc(n*sizeof(int));
  for(i=0;i<n;i++)
    scanf("%d",&*(a+i));
  printf("m=");scanf("%d",&m);
  b=(int *)malloc(m*sizeof(int));
  for(i=0;i<m;i++)
    scanf("%d",&*(b+i));
  c=(int *)malloc((m+n)*sizeof(int));
  interclas(a,n,b,m,c);
  k=n+m;
  for(i=0;i<k;i++)
    printf("%d ",*(c+i));
  return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian