Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Se citeste un numar natural n. Folosind alocarea dinamica, creati o matrice triunghiulara cu proprietatea ca pe prima linie are un element, pe a doua are doua elemente, ... si pe a n-a linie n are elemente. Plasati in ordine in matrice numerele 1,2,3,.. n(n+1)/2 si afisati matricea pe ecran.
Exemplu:
pentru n=5 se obtine matricea
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14 15

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n, **A;//dimensiunea si matricea
  cin>>n;
  A=new int *[n];//creez n pointeri la linii
  for(int i=0;i<n;i++)//parcurg liniile
    A[i]=new int[i+1];//creez i+1 elemente pe linia i
  int k=1;
  for(int i=0;i<n;i++) //parcurg matricea
    for(int j=0;j<=i;j++)
      A[i][j]=k++;//plasez element folosind adresare cu []
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    for(int j=0;j<=i;j++)
      cout<<*(*(A+i)+j)<<" ";//folosim adresare cu pointeri
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}

17 iun 2021
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian